Tiistai 19. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Siiri, Sigrid, Siri

Ajatuksia Kirkko ja kaupunki -mediasta

Kirkko ja kaupunki -media ja sen painettu tuote, Kirkko ja kaupunki -lehti, on nyt ilmestynyt jonkin aikaa Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistuotantona. On saatu kokemusta siitä, miten tehdä lehteä toisaalta eri seurakuntayhtymien ympäristöihin ja samalla koko pääkaupunkiseudun yhteiseksi parhaaksi.

On siis ehkä hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä me itse kukin lehdeltä haluamme ja miten me toivomme, että se palvelisi kirkkomme keskeisiä viestejä. Siksi olen laatinut pienen lukijatutkimuksen, jolla selvittää tätä asiaa.

Toivon, että varaat hetkeksi aikaa tälle. Tutkimuksen kohteeksi valitsin Kirkko ja kaupunki-lehden numeron 9 (9.5.2018). Toivon, että avaat lehden ja käyt sen lävitse oheisten kysymysten ohjaamana.

Lähettämällä omat vastauksesi olet rakentamassa hyvää mediaa kirkkomme parhaaksi. Teen vastauksista koosteen, jota voidaan tarvittaessa käsitellä lehden johtokunnassa.

TAUSTAKSI

Taustaksi tälle vielä seuraavaa: Jäsen 360ᵒ –tutkimus jakaa kirkon jäsenet neljään pääsegmenttiin: irralliset, maltilliset, avomieliset ja uskolliset.

Irralliset

Irralliset ovat kaupunkilaisia. Heitä kuvaa löyhä side kirkkoon ja uskoon. Heille kirkolla ei olemerkitystä instituutiona, eivätkä kirkon opetukset ole tärkeitä. Irralliset eivät koe olevansauskovia, uskovaisia tai luterilaisia. He kokevat olevansa materialisteja, uskonnottomia jaagnostikkoja. Heillä on toive saada kirkon palvelut nettiin. He osallistuvat hyvin vähän kirkontoimintaan. Tässä ryhmässä suurin osa on nettinatiiveja. Sosiaalinen media on heille tärkeä. Nettion tärkeä sekä viihteen että tiedon lähteenä.

Maltilliset

Maltilliset asuvat pienissä kaupungeissa. He ovat huolestuneita tulevaisuudesta, mutta ovat kuitenkin toiveikkaita tulevan suhteen. He ovat tyytyväisiä tavalliseen elämään: uudet asiat eivät 
kiinnosta. Maltillisilla on vahva suhde kirkkoon. Heillä on perinteiset käsitykset kirkosta, kirkon opeista ja uskosta. Kristilliset moraaliarvot ovat tärkeitä. Maltillisten mielestä kirkon tulisi keskittyä hengellisiin tehtäviinsä, pitäytyä Raamatun opetuksissa, ottaa voimakkaammin kantaa perheen ja avioliiton puolesta ja keskittyä heikompiosaisten auttamiseen. He kokevat olevansa kristittyjä, uskonnollisia ja kirkollisia.

Avomieliset

Avomieliset asuvat Helsingissä tai muissa kaupungeissa. Heillä on kohtalaisen vahva suhde
kirkkoon. He kokevat olevansa humanisteja, henkisiä ihmisiä ja uskonnollisesti liberaaleja. Heitä
kiinnostavat terveys, hyvinvointi, yksilöllisyys ja ekologisuus. Avomieliset kokevat olevansa
avarakatseisia ja pitävät kirkon tärkeimpänä työnä auttamista, köyhien puolustamista ja
perinteiden ylläpitoa. Kirkolta toivotaan suvaitsevaisuutta, aktiivisia kannanottoja ja keskustelua.

Uskolliset

Uskolliset asuvat pääsääntöisesti alle 30 000 asukkaan kunnissa. Kirkkoon kuuluminen on
uskollisille erittäin tärkeää, samoin seurakunnan palvelut. Uskollisilla on perinteiset odotukset
kirkon tehtävistä. Tämä ryhmä toivoo kirkon keskittyvän puhtaasti hengellisiin tehtäviin,
pitäytymään Raamatun opetuksessa ja ottavan kantaa perheen ja avioliiton puolesta. Uskolliset
ovat avuliaita ja puuhakkaita ja valmiit myös auttamistyöhön. He ovat hyvin ekologisia ja eettisiä,
joille terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä.

Yhteenveto kohderyhmistä

Jäsen 360 –tutkimuksen mukaan ainoastaan irralliset ovat netin suurkäyttäjiä. Muut ryhmät ovat
passiivisempia verkonkäyttäjiä.

Irralliset ovat ainoa ryhmä, joka viihtyy verkossa ja käyttää siellä paljon aikaa. Sosiaalinen media korostuu, ja palvelut halutaan verkkoon. Muissa ryhmissä viestintäkanavana korostuvat seurakuntalehti ja paikallislehti.

Maltilliset hakevat uutisia ja käyvät verkossa järkisyistä, avomielisten ryhmässä löytyy kuitenkin
sellaisia, jotka ovat jo innostuneita sosiaalisesta mediasta.

Pyyntöni on, että täyttäisit tämän lomakkeen ja lähettäisit sen painamalla LÄHETÄ-painiketta. Jos on jotakin kysyttävää tai Sinulla ei esimerkiksi ole enää Kirkko ja kaupunki -lehden numeroa 9, niin lähetä minulle sähköpostia: hoidetaan asia kuntoon.


Alkavan kesän terveisin

Thorleif Johansson
Seurakuntaneuvos
040-8653103
LEHDEN KOHDERYHMÄ

Keskeisin kohderyhmä on
    irralliset
    maltilliset
    avomieliset
    uskolliset


KANSI

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan


Pääkirjoitus: KIRKON KEISARIKAUSI LOPPUI JO

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


MUIHIN ÄITEIHIN TUTUSTUMINEN ON TEHTY IHANAN HELPOKSI (sivu A3)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


MERKITYSTEN MARKKINOILLA (sivut A4-A5)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


PAPPI OPETTAA OLEMAAN IHMISIKSI (sivut A6-A7)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


ÄIDILLISEN ÄITIYDEN PUOLUSTUS (sivut A8-A9)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


KIVA NÄHDÄ SUT TÄÄLLÄ TÄNÄÄN (sivut B1-B4)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


TAIVAAN JA HELVETIN VÄLISSÄ (sivut B6-B7)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


USKOVAINEN HOMO (B9)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


KATOAAKO INHIMILLISYYS TYÖELÄMÄSTÄ? (sivut B10-B11)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


HELATORSTAI AVAUTUU IHMETTELIJÄLLE (sivu B13)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


SUOMAAN KANSAN MUINAISUSKO (sivu B14)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


VILLE RANTA (sivu B14)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


RUNOILIJA RENTOUTUU KÄVELLESSÄÄN (sivu B15)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


TAIVAAN TÄHDEN - HYVÄLLÄ TUULELLA (sivu B15)

Saavuttaako kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


KOHTI ÄÄRETÖNTÄ JA SEN YLI (sivu B16)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


MITEN SELVIYTYÄ ULKONÄKÖKESKEISESSÄ MAAILMASSA (SIVU A9)

Saavuttaa kohdenryhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


SIIPIVEIKOT KAARTAVAT ANTAMAAN APUA (sivu A10)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


PÄHKINÄRINTEESSÄ JUHLITAAN KADULLA (sivu A13)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Otsikko ja teksti
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kuvitus ja visuaalisuus
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Vantaalaisuuden ilmeneminen
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


MIELIPIDE (sivu A16)

Saavuttaa kohderyhmän
    erinomaisesti
    hyvin
    kohtuullisesti
    huonosti
    ei lainkaan
Asiasisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono
Kristillinen sisältö
    erinomainen
    hyvä
    kohtuullinen
    huono


VAPAAMUOTOINEN ARVIO


Alla olevaan tekstilaatikkoon voit kirjoittaa vapaamuotoisen arvion Kirkko ja kaupunki -lehdestä. Voit kuvailla myös omia kehitysehdotuksiasi.

Arvioni ja ajatuksiani
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti


Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin